Správne fungujúci solárny systém

Ako má správne fungovať solárny systém? 

Solarny system schema
Obr. 1 - Schéma solárneho systému
Ak slnko svieti a čerpadlo v solárnej jednotke sa točí (čiže dochádza k odberu tepla z kolektora do zásobníka), správne navrhnutý a nastavený systém sa chová nasledovne:

Solárne kolektory nabíjajú zásobník teplom až na jeho maximálnu teplotu (max. teplota nastavená v regulácii - napr. 80 stupňov). Ak naďalej svieti slnko, regulácia obehové čerpadlo vypne (za účelom ochrany zásobníka proti prehriatiu). Časť solárnej kvapaliny (tá, ktorá je v kolektoroch) zovrie a v podobe pary sa vytlačí do expanznej nádoby. Kolektor ostane "suchý" bez kvapaliny a tým pádom ďalej sa neohrieva. Večer sa para opäť vráti do kvapalnej podoby (naspäť sa premení na kvapalinu, tlak v systéme poklesne) a nasledujúci deň začne cyklus opäť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ je expanzná nádoba dostatočne veľká, žiadna solárna kvapalina nemusí uniknúť cez poistný ventil. V dobrom solárnom systéme sa nachádza aj odlučovací ventil, ktorý by mal byť v solárnom systéme na spodnej časti (za solárnou hydraulickou jednotkou) na potrubí do zásobníka. Odlučovací ventil slúži na to, aby sa prípadné mikrobubliny (ktoré vznikli v čase prehriatia kvapaliny na paru) odlúčili z kvapaliny.
Ak niekto ale namontoval odvzdušňovací ventil na kolektoroch (hore), nesmie byť v bežnej prevádzke otvorený. Netreba si mýliť pojmy "odlučovací" a "odvzdušňovací", zjednodušenie poviem, že sa jedná o dva rozdielne ventily, každý má inú funkciu a montuje sa tam pre iný účel.

Striedanie cyklov vyparovania kvapaliny má ale v určitej miere negatívne účinky pre samotnú solárnu kvapalinu, ak sa tak opakuje často. Čiže ak sa to stane pár krát do roka, nič až také vážne sa nedeje. Napriek tomu, vždy platí, že po troch rokoch prevádzky sa musí kvapalina otestovať (či sa nezmenila zámrzná teplota kvapaliny, viskozita a pH kvapaliny). V prípade zlých parametrov sa kvapalina musí úplne vymeniť a predtým systém vyčistiť. Po takej dobe sa na potrubí vytvárajú najmä pri prehriatí soláru mastné usadeniny (podobné ako hustá ropa alebo vazelína), ktoré znižujú prietok v systéme a znižujú účinnosť solárneho systému.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages