Kontrola vykurovacieho systému

kontrola kurenia
Kontrola vykurovacieho systému pred spustením do prevádzky

Často sa stáva, že inštalatér namontuje kúrenie, uvedie ho do prevádzky a vyfakturuje zákazníkovi cenu, čím jeho práca končí. Zákazník bohužiaľ nevie, že po skončení celej montáže je potrebné vykonať aj súbor opatrení, ktoré často montážnici vedome/nevedome neurobia.
Tento článok vznikol preto, aby sme ste sa mali o čo oprieť a odkontrolovať, či montážnik vykonal všetko, čo bolo potrebné a že tieto opatrenia sú podložené požiadavkami STN EN 14336.
Žiadajte preto od montážnikov, aby pristupovali ku svojej práci zodpovedne a zároveň pre vás, ako investorov, bude slúžiť tento článok pre pochopenie, prečo môžu byť veľké cenové (a kvalitatívne) rozdiely za montáž od rôznych montážnych firiem.

Skúška vodotesnosti

Dodávateľ musí uskutočniť skúšku vodotesnosti po inštalácii systému, avšak pred zaizolovaním potrubia, uzatvorením šácht a otvorov v stenách a stropoch ako aj pred zaliatím podlahového vykurovacieho systému alebo pred ukončením iných povrchových úprav. Systém sa musí odvzdušniť.
Pri všetkých pripojeniach a spojoch sa musí skontrolovať vodotesnosť mydlovou vodou. Vykurovací systém sa považuje za vodotesný, ak z neho neuniká žiadna voda. Môže sa zrealizovať nezávisle, alebo skombinovať s tlakovou skúškou.  Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Tlaková skúška

Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou, pri tlaku, ktorý je minimálne o 30% väčší, ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však  počas 2 hodín.
Za bežných okolností sa musí uskutočniť hydraulická tlaková skúška, pri ktorej sa používa voda. Prípustná je aj pneumatická skúška, pri ktorej sa používa inertný plyn alebo vzduch. V oboch prípadoch sa musia sledovať podmienky, za ktorých sa skúška uskutočňuje. Z dôvodu bezpečnosti je hydraulická tlaková skúška bezpečnejšia a všade, kde je to možné sa musí použiť. V prípadoch, že je nevyhnutné uskutočniť pneumatickú tlakovú skúšku, napr. kde je neprípustné znečistenie vodou, musia sa dodržať prísne bezpečnostné opatrenia. Príprava, priebeh a ukončenie skúšky musí zodpovedať STN EN14336. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Prepláchnutie a čistenie systému 

Počas montáže sa musí venovať veľká pozornosť, aby zostal vnútorný povrch potrubia čistý.  V nijakom prípade sa nesmie žiadna časť systému po vypustení a vyčistení nechať prázdna dlhšie ako 24 hodín. Po prepláchnutí systému sa musí aktivovať ochrana proti mrazu, aby sa predišla poškodeniu a úniku chemikálii v zimnom období. Použité chemikálie na čistenie nesmú poškodiť vnútorné časti (plastové časti) alebo prispieť ku vzniku korózii.  Po skončení prepláchnutia a vyčistenia systému je potrebné vyhotoviť protokol.

Prevádzková skúška

Všetky pohyblivé prvky systému sa musia vizuálne skontrolovať, čí sa môžu voľne pohybovať a či sú elektrické okruhy správne zapojené, to je – prevedú sa mechanické  a  elektrické skúšky. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Vykurovacia skúška

Vykurovacia skúška slúži na preukázanie spoľahlivého fungovania vykurovacej sústavy počas bežnej prevádzky vo vykurovacom období. Musí sa prevádzať iba vo vykurovacom období po dobu 72 hodín. Po skončení skúšky je potrebné vyhotoviť protokol o skúške.

Naplnenie systému ochrannou chémiou

V 90% prípadov sa často stretávame s tým, že inštalatér nedoplní do systému ochrannú chémiu a to aj napriek tomu, že to výrobcovia kotlov požadujú ako súčasť platnosti záručných podmienok. Bez ohľadu na to, či sa jedná o plynové kotle, elektrické ohrievače alebo tepelné čerpadlá, každý uzatvorený vykurovací systému by mal obsahovať odpovedajúce množstvo ochrannej chémie (aditívum do vykurovacieho systému).

Ďalšie informácie sa môžete dočítať v článku "Problémy s kúrením".

© Ing. Marian Baláž, 2020, Copyright – Všetky práva autora vyhradené! Kopírovanie obsahu je možné len s výslovným súhlasom autora!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages