Problémy s kúrením

problem s kurenim
Ako vznikajú problémy s kúrením?

Najčastejšie problém s kúrením, ktorý sa prejaví až neskôr po niekoľkých rokoch prevádzky, má pôvod v čase, kedy ho inštalatér zrealizuje. Prečo sa problém s kúrením neukáže hneď? Pretože sa jedná o príčinu, ktorá súvisí s opotrebovaním, únavou materiálov alebo poškodením koróziou.

Tu je prehľad najčastejších chýb, ktoré niektorí inštalatéri podceňujú:
  1. nebol vykonaný základný preplach systému čistou vodou - napriek tomu, že povinnosť vykonať preplach vyplýva z STN EN 14336, v praxi sa často po zrealizovaní kúrenia na túto povinnosť nemyslí. Systém sa naplní vodou a hneď sa uvedie do prevádzky (ľudovo povedané sa to odflákne).
  2. do systému kúrenia pred jeho spustením nebola doplnená ochranná chémia (aditívum do vykurovacieho systému), ktorá zabraňuje vzniku kavitácií a oxidácií materiálov vplyvom kyslíka obsiahnutého vo vode (alebo difundujúceho cez steny potrubí v prípade plastových rúr bez 100% kyslíkovej bariéry). 
  3. pravidelne nie je vykonaná prehliadka systému podlahového kúrenia, nedopĺňa sa ochranná chémia.

Ďalšie informácie sa môžete dočítať v článku "Kontrola vykurovacieho systému".

© Ing. Marian Baláž, 2020, Copyright – Všetky práva autora vyhradené! Kopírovanie obsahu je možné len s výslovným súhlasom autora!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages