Problémy so solárom

Problémy so solárom

Porovnanie výkonu solárnych kolektorov
Obr. 1 - Porovnanie slovenského výrobcu solárnych kolektorov
a trubice lacného solárneho kolektora zo zahraničia
Solárne systému na Slovensku síce nie sú také rozšírené ako u našich susedov v okolitých štátoch, za to sa veľmi často stretávam s mnohými problémami pri prevádzke a to práve z dôvodu zlého návrhu solárneho systému alebo z použitia nekvalitných komponentov.  

     Ako prvý príklad by som uviedol veľmi často propagované vákuové trubicové kolektory tzv. typ "termoska". Ukážku konštrukcie kolektora typu "temoska" zobrazuje Obr. 1. To je obrovský rozdiel vo výkone! Pamätajte na to, keď Vás firmy budú lákať na ponuku kolektorov a dobre si preverte, akej konštrukcie vákuový trubicový kolektor v skutočnosti je.
vákuové trubicové kolektory - konštrukcia termoska
Obr. 2 - Ukážka trubicových kolektor typu "termoska"

Žiaľ, redajcovia sa často chvália výkonmi a účinnosťou týchto kolektorov, avšak realita je taká, ako na Obr. 2, kde vidíme porovnanie reálneho výkonu solárnej trubice. Tento obrázok som zhotovil na konci mája na severe Slovenska (v Kubíne) presne na poludnie. Vidíme, že trubica vpravo (lacné vákuové kolektory zo zahraničia - konštrukcia typu termoska) dosahuje maximálnu teplotu 40 stupňov Celzia. Trubica vľavo (konštrukcia vákuum v celom priereze trubice) cez 120 stupňov.

Schéma solár
Obr. 3 - Schéma solárneho systému a odporúčané komponenty
     Ďalším častým problémom solárnych systémov je, že niektorí inštalatéri nevedia, že dobrý solárny systém:

  • streche má byť na solárnom potrubí použitá buď kaučuková izolácia odolná pre vyššie teploty (čiže nie vodárenská izolácia Mirelon a pod.) alebo kamenná izolácia (Nobasil Pipo, Parot a pod.), a naviac jej povrch musí byť opatrený nejakou vrstvou odolnou voči ÚV žiareniu.
  • v solárnom systéme musí byť inštalovaná spätná klapka (zabraňuje vychladzovaniu zásobníka samovoľnou cirkuláciou v čase nečinnosti systému - napr. v noci). Spätná klapka musí byť nainštalovaná medzi solárnym zásobníkom a hydraulickou jednotkou alebo na potrubí z kolektora smerom do zásobníka. Viď. Obr. 3.
  • v solárnom systéme nesmie chýbať odplyňovač (čiže separátor mikrobublín, nie iba obyčajný automatický odvzdušňovací ventil). Tento odporúčam inštalovať buď na sptiatočke zo zásobníka (medzi zásobníkom a obehovým čerpadlom hydraulickej jednotky), alebo tesne pred pred vstupom horúcej kvapaliny do zásobníka - viď. Obr. 3 a to z dôvodu, že výmenníky zásobníkov (ktoré sú obyčajne z nerezového vlnovcového potrubia hrubšieho priemeru a bubliny sa v ňom zachytávajú a je ťažké ho dobre odvzdušniť, preto je najvhodnejšie zachytiť bubliny ešte pred vstupom do výmenníka).
  • na výstupe zo solárneho kolektora na streche po spustení do prevádzky je potrebné uzavrieť  automatický odvzdušňovací ventil. Ak tam ne na miesto automatického manuálny odvzdušňovací ventil, je to v poriadku. Automatický slúži iba na prvotné odvzdušnenie systému pred spustením do trvalej prevádzky a po inštalácií a vyskúšaní je potrebné automatický ventil ručne uzavrieť), aby nedochádzalo po výpadku prúdu k úniku solárnej kvapaliny (jej odpareniu cez automatický ventil).

© Ing. Marian Baláž, 2020, Copyright – Všetky práva autora vyhradené! Kopírovanie obsahu je možné len s výslovným súhlasom autora!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages