Problémy s podlahovým kúrením

Problém s podlahovým kúrením? Aké sú zvyčajné príčiny?


Rozbitá podlaha - podlahové kúrenie
Ukážka, ako to dopadne, keď bola v podlahe nekvalitná rúrka a museli ju vysekať.
     Podlahové kúrenie je najobľúbenejší systém kúrenia a je na našom trhu už od roku 1990. Niet divu, stúpiť na teplú podlahu s podlahovým kúrením a stúpiť na studenú podlahu bez podlahového kúrenia je veľký rozdiel. Ako každý systém aj podlahové kúrenie môže fungovať len tak dobre, ako dobre sa zrealizuje a aké kvalitné materiály sa použijú. Aké môžu byť príčiny problémov s podlahovým kúrením? Za tie roky som nazbieral množstvo poznatkov a skúseností či už priamych alebo sprostredkovane od kolegov v oblasti vykurovania, solárnych systémov, tepelných čerpadiel a pod. Postupne prejdem jednotlivé príklady.

     Množstvo zákazníkov malo negatívnu skúsenosť s realizačnými firmami, ktoré po čase zanikli a teraz sa im nemôžu dovolať. Alebo niečo nefungovalo ako malo a predsa zákazníci zaplatili nemalé peniaze týmto firmám za realizáciu.
     Žiaľ, často sa stáva, že aj investor je na vine tým, že tlačí realizačnú firmu na nízku cenu, že táto investorovi ponúkne technické riešenie z materiálov, ktoré sú lacnejšie a menej kvalitné alebo je nútená nedodržať určité realizačné opatrenia, ktoré tiež niečo stoja.
   

Nedostatky pri realizácií podlahového kúrenia

Pri podlahovom kúrení sa môžeme stretnúť s množstvom nedostatkov. Uvediem najčastejšie príčiny:

1. Nedodržanie projektu

Porovnanie rozostupov rúrok - snímka termokamerou
Obr. 5 - Ukážka zrealizovaného (zaliateho) kúrenia bez projektu
      Typickým príkladom je nedodržanie realizačného projektu, resp. úplne chýbajúci výpočet podlahového kúrenia. Spoliehať sa na to, čo povie zo skúseností inštalatér neodporúčam! Inštalatéra, ktorý nemá výpočet rozostupov rúrky v jednotlivých vykurovacích okruhoch a výpočet prietoku na svoju stavbu radšej ani nepúšťajte! Výpočty robí projektant kúrenia. Ale nebojte sa, pre každého kúrenára, ktorému na svojom mene záleží, sú takéto výpočty samozrejmosťou a príde na stavbu už patrične vybavený.

Na Obr. 5 máme možnosť vidieť, ako to môže dopadnúť, keď realizáciu kúrenia urobí firma bez projektu alebo nedodrží projekt. Konkrétne na tejto zákazke realizačná firma ignorovala projekt, ktorý mala k dispozícii a vyhotovila kúrenie s rozostupom rúrok 35 cm na miesto 15 cm. Na obrázku vidíme fotky zaliatej podlahy a snímky termokamerou pri zapnutom podlahovom kúrení. Žiaľ, tento investor kúpil byt vo výstavbe a nemal tušenie, či kúrenie bolo alebo nebolo zrealizované správne.

2. Upevňovanie rúrok podlahového kúrenia sponami

      Ako upevniť rúrky podlahového kúrenia? Pozrieme sa na to, ako toto rozhodnutie môže ovplyvňovať kvalitu prevedenia podlahového kúrenia. Jeden z typických príkladov, kedy je rúrka podlahového kúrenia namotaná neprofesionálne je ten, keď montážnik vyhotoví kúrenie čo najlacnejšie prichytávaním rúrky k polystyrénovej doske sponami. Kúrenár v snahe vyhovieť investorovi zrealizuje podlahové kúrenie týmto jednoduchým spôsobom napriek tomu, že kúrenár upozornil investora, že takéto riešenie nie je úplne v poriadku z fyzikálnych princípov (o týchto si povieme nižšie). Zvlášť v Bratislave a v jej blízkosti je situácia katastrofálna, kde za posledných 10 rokov montážne firmy doslova fušujú podlahové kúrenie rúrkou z plastohliníka, ktorú prichytávajú k polystyrénu sponami - viď. Obr. 6. Prečo je tomu zrejme tak, sa dočítate v mojom ďalšom článku "Plastohliník pre podlahové kúrenie".
Ako upevniť rúrky podlahového kúrenia
Obr. 6 - Porovnanie upevnenia rúrok podlahového kúrenia
      Obrázok 6 je rozdelený na dve časti - vľavo vidíme, že pri prichytení rúrky k polystyrénu sponami nie je medzi polystyrénovou izoláciou a rúrkou žiadna medzera. Betón (alebo anhydrid) pri zalievaní tak neobtečie rúrky po celej ploche. Tepelný výkon (odovzdávanie tepla) sa zníži.
V pravej časti vidíme upevnenie rúrok pomocou systémovej lišty. Táto lišta drží rúrku nad úrovňou polystyrénu v potrebnej výške a po zaliatí betónom alebo anhydridom dochádza k dokonalenému zaliatiu celej plochy rúrok.
     Okrem vyššie spomenutého je problémom aj fakt, že pri hrúbke betónu 72 mm (odporúčaná min. výška betónu z hľadiska pevnosti) sa rúrky v prvom prípade nachádzajú dole a v druhom prípade v prvej tretine výšky betónovej zálievky. Čiže s použitím upínacej lišty (Obr. 6 vpravo) dosiahneme rýchlejšiu reakčnú schopnosť podlahového kúrenia (rýchlejšie zohriatie podlahy) oproti systému, kde sú rúrky prichytené sponami priamo k polystyrénu (Obr. 6 vľavo). Obdobne je to pri zaliatí rúrok anhydridom, kde bežná výška zálievky je okolo 45-50 mm.

3. Nekvalitná rúrka

Na Obr. 7 a 8 je ukážka platohliníkovej rúrky (nazývaná aj plastohliník alebo plast-hliník) po štrnástich rokoch prevádzky a Obr. 9 je ukážka nekvalitnej plastovej rúrky v podlahovom kúrení, ktorá je taktiež popraskaná.
Nekvalitná rúrka z plastohliníku
Obr. 8 - Nekvalitná rúrka - plastohliník
Ukážka nekvalitná podlahová rúrka kúrenia
Obr. 9 - Nekvalitná plastová rúrka


4. Neuvedomenie si teplotnej rozťažnosti materiálov

     Na Obr. 10 je ukážka poškodenia rúrky teplotným rozpínaním rúrky. Správne by mala byť rúrka, ktorá prechádza stenou (alebo dilatačnou rovinou) vedená v chráničke. Čo sa stane, keď rúrka nie je chránená na dilatačných miestach (čiže to sú miesta, kde môže dochádzať k mikropohybom vplyvom teplotnej rozťažnosti, čo je vlastnosť každého materiálu meniť svoju dĺžku pri zmene teplôt - t.j. rozťahovať sa a sťahovať). Na takýchto miestach sa musí každá rúrka ochrániť izoláciou alebo ochrannou rúrkou tzv. chráničkou, aby teda v takomto ochrannom plášti mala možnosť voľne pracovať.
Ukážka poškodenia rúrky tepelnou rozťažnosťou
Obr. 10 - Rúrka na pevno omietnutá v stene
bez použitia chráničky
     Na Obr. 11 je vidieť, ako praskne betón v prípade, že sa pred zalievaním podlahového kúrenia betónom nesprávne navrhnú alebo nesprávne zrealizujú dilatačné úseky.
Prasknutá betónová podlaha podlahové kúrenie
Obr. 11 - Prasknutý betón podlahového kúrenia

5. Spájanie rúrky podlahového kúrenia v podlahe

     Jeden z nedostatkov, ktoré robia niektorí inštalatéri je, že spájajú rúrku podlahového kúrenia v podlahe (rúrku, ktorá sa potom zaleje betónom alebo anhydridom). Takýto spoj po zaliatí zistíte iba termokamerou - viď. Obr. 12.
termosnímka kamerou - spoj v podlahe
Obr. 12 - Snímka termokamerou odhaľuje, že rúrky boli pri inštalácií kúrenia spájané v podlahe (termokamera to odhalí kvôli rozdielu teplôt rôznych materiálov - rúrka z plastu, spoj z mosadze)
     Dôvod prečo má byť podlahové kúrenie zrealizované bez jediného spoja v podlahe? Jednoducho, kvôli životnosti spoja - zvyčajne spájanie vykonávajú skrutkovým spojom, pre ktorý sa používa bežná spojka s O-krúžkami. Neodporúčam to, zvlášť, keď spoj má iba jeden O-krúžok. Životnosť takéhoto spoja je cca. 20 rokov.

6. Neodborná montáž - odfláknutá robota

     Na nasledujúcom obrázku - Obr. 12 vidíme, že inštalatér doslova sfušoval pripojenie rúrky k rozdeľovaču podlahového kúrenia a to tak, že odizoloval vonkajší obal rúrky, hliníkovú kyslíkovú bariéru do kovového pripojovacieho skrutkovania (na vysvetlenie prečo to tak urobil: rúrka podlahového kúrenia má priemer 17 mm, zrejme sa mu nepodarilo kúpiť pripojovacie skrutkovanie originál pre túto rúrku a tak kúpil skrutkovanie pre rúrku priemeru 14 mm. Samozrejme že mu tá rúrka tam nevošla, tak orezal vonkajšiu vrstvu aby zmenšil priemer a nasunul tam iba to sivé jadro ako vidíte na obrázku. Celé zle! Smutné na tom je, že v skutočnosti sa to originálne skrutkovanie rozmeru 17x2,5 pre tú rúrku, ktorá je na obrázku dá kúpiť - poslať aj na dobierku u výrobcu Univenta). 
Príklad nesprávne pripojenej rúrky k rozdeľovaču podlahového kúrenia
Obr. 12 - Príklad nesprávne prevedenej inštalácie rúrky k rozdeľovaču
Detail orezanej rúrky rozdeľovača pre podlahové kúrenie
Obr. 13 - Detail orezanej rúrky a použitia
skrutkovania 14x2 mm na miesto správneho 17x2,5 mm

7. Chýbajúci servis podlahového kúrenia

     Ľudia si často myslia, že podlahové kúrenie nie je potrebné kontrolovať a robiť pravidelnú kontrolu, dopĺňať ochrannú chémiu do kúrenia alebo vykonať servis kúrenia

Pre servis kotla, si každý rok zavolajú servisného technika, no zabúdajú na fakt, že pokazený kotol sa dá jednoducho opraviť alebo vymeniť za nový, účinnejší, ale podlahové kúrenie by si vyžadovalo iba vysekať ho a nahradiť novým. Čo všetko obnáša servis kúrenia si môžete prečítať napríklad v tomto článku - "Servis podlahového kúrenia".

Ak sa kúrenie neudržiava, môže sa systém zaniesť nečistotami - viď. Obr. 14, ktoré bránia správnej fukncii ventilov a pri podlahovom kúrení nefunguje jeden okruh alebo aj niekoľko a podlaha hreje nerevnomerne.
Zanesené rúrky podlahového kúrenia
Obr. 14 - Nečistoty v podlahovom kúrení

Keď už je systém zanesený, je nevyhnutný preplach podlahového kúrenia. Avšak najlepšou ochranou je prevencia, ktorá vyžaduje určitú starostlivosť o kúrenie od začiatku inštalácie. Viac sa dočítate tu - "Prečo je potrebné upraviť vodu do kúrenia".


Chýbajúce logické uvažovanie

A na záver na jedna chuťovka na pobavenie - príklad toho, keď pri realizácii chýba jednoduchá ľudská logika - Obr. 15.

Ukážka sfušovaného schodiska
Obr. 15 - Ukážka nezmyselne zrealizovaných schodov podľa obrázna na projekte

Použité zdroje:
- Technické podklady a materiály nazbierané za roky praxe
- Závery z diskusií s desiatkami inštalatérov
- Fotografie zákazníkov

© Ing. Marian Baláž, 2020, Copyright – Všetky práva autora vyhradené! Kopírovanie obsahu je možné len s výslovným súhlasom autora!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages