Nedostatky pri realizácí kotolne

Nedostatky pri realizácií kotolne 

     Bežný užívateľ nevie odhaliť, či kúrenár, ktorý prišiel realizovať kúrenie, a do ktorého ako investor vkladá plnú dôveru, je naozaj aj odborníkom. V článku "Ako si vybrať kúrenára" som naznačil niekoľko tipov. A v tomto článku by som rád ukázal, ako nešťastne môže dopadnúť kúrenie vo Vašom dome, ak to nezrealizuje odborník. Ešte horšie to môže dopadnúť, keď sa kúrenie rozhodne realizovať laik svojpomocne.
Ohrev vody boilerom
Obr. 1 - Ohrev pitnej vody a kúrenia v boilery
     Na Obr. 1 je neodborná inštalácia. Elektrický boiler je pôvodne (od výrobcu) určený pre ohrev pitnej vody a dodatočným zdrojom (solárnymi kolektormi), keďže vo vnútri zásobníka je šprirálovité potrubie (výmenník tepla). V tejto inštalácii ho osoba, ktorá to realizovala, využila na pripojenie k podlahovému kúreniu. V boilery je teda elektrické vyhrievacie teleso, ktoré musí ohrievať pitnú vodu aj kúrenie. Ako to vyzerá v reálnej prevádzke? Investor si nastaví, že chce mať v boilery napr. 60 stupňovú pitnú vodu (pre sprchovanie, umývanie riadov a pod.). V okamihu, keď bude zásobník naakumulovaný na túto teplotu a zaplo by sa mu čerpadlo kúrenia, tak sa zásobník mu v priebehu hodiny vychladí (bude sa odoberať z neho teplo do kúrenia) a tým pádom nebude mať dostatok teplej vody na umývanie, sprchovanie a pod).
Výsledok: Investor v čase vykurovacej sezóny musí stále čakať kým sa mu pripraví teplá voda, prípadne ručne dočasne odstaviť kúrenie, aby sa mu stihla nahriať teplá voda.

     Druhý príklad - na Obr. 2 vidíme chaotické prepojenia potrubí - ďalšia zo sfušovaných kotolní. Vybral som z pomedzi mnohých tento obrázok, na ktorom je také množstvo zásadných principiálnych aj inštalatérskych chýb, že by to bolo na samostatný článok.
Neodborné zapojenie kotolne
Obr. 2 - Sfušovaná kotolňa - použitých množstvo rôznorodých materiálov
a chaotické vedenie potrubí

     Ďalším príkladom nedostatkov pri realizácií kotolne je chýbajúca izolácia potrubí - viď. Obr. 3.  Inštalatéri nezaizolujú potrubia vôbec alebo čiastočne (napríklad sa im zvyčajne nechce izolovať kolená a odbočky, tak izoláciu natiahnu iba na rúry, čo je samozrejme chyba).
kotolňa bez zaizolovaného potrubia
Obr. 3 - Ukážka potrubí bez izolácie

     Veľmi závažným nedostatkom pri inštalácií kúrenia - realizácí kotolne, je používanie viacerých materiálov pre jedno potrubie - resp. ich kombinácia nevhodným spôsobom. Používanie kombinácie ušľachtilého materiálu (nerezové potrubie) a ocele, má za následok vznik korózie z princípu tzr. galvanického článku. Ukážka nevhodnej kombinácie materiálov je na Obr. 4.
Ukážka galvanickej korózie potrubia
Obr. 4 - Vznik korózie v dôsledku kombinácie kovových materiálov 
     Ďalším závažným nedostatkom pri realizácii kotolní je, zlé uzemnenie, alebo napájacie káble napätia (napr. od čerpadiel a pod.) sú zle zaizolované alebo nevhodne umiestnené. Menej závažným nedostatkom je málo precízna práca - spleť káblov, ktoré nie sú poprichytávané alebo vhodne vedené. Tiež to vypovedá a neprofesionálnej firme/inštalatérovi. Zvyčajne takýto nemá potrebné osvedčenie Elektrikár. Všetky spomínané príklady je vidieť na Obr. 5 a 6.

ukazka elektrickeho pripojenia nevhodnym sposobom
Obr. 5 - Nevkusné, aj nebezpečne zrealizované vodiče a uzemnenie
Príklad zle zaizolovaných napájacích káblov čerpadla
Obr. 6 - Nedostatočne zaizolované káble od čerpadla - hrozí úraz elektrickým prúdom!
Ďalšia ukážka - Obr. 7 zobrazuje úplne nevhodne zrealizovaná elektrická zásuvka, ktorá je blízko filtra. Keďže filter je potrebné každý rok čistiť, voda pri rozoberaní môže vystreknúť až do zásuvky, ktorá je pod ňou.
Obr. 7 - Zásuvka umiestnená pod servisným otvorom filtra - hrozí úraz elektrickým prúdom!


Na záver vyzývam všetkých zákazníkov, aby mysleli na bezpečnosť a keď budú vidieť takto odvedenú "fušerskú" prácu, požadovali nápravu!

© Ing. Marian Baláž, 2020, Copyright – Všetky práva autora vyhradené! Kopírovanie obsahu je možné len s výslovným súhlasom autora!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pages